KJELL PAHR-IVERSEN - ÅRETS FILMFESTIVALUTSTILLER I HAUGESUND BILLEDGALLERI

Den årlige filmfestivalutstillingen er Haugesund Kunstforenings mest profilerte utstilling, og blir til gjennom et samarbeid mellom Den Norske Filmfestivalen og Haugesund Billedgalleri.

Hoveddelen av utstilligen utgjøres av helt nye verker, mens en egen retrospektiv del dokumenterer utviklingen av plante-motivet i Kjell Pahr-Iversens billedverden fra sent på 1960-tallet og frem mot idag.

Utstillingen åpner 16. august og vises til og med 13. september 2015 

Copyrights Kjell Pahr -iversen'8    post@pahr-iversen.no