BIOGRAFI

1937
Kjell Pahr-Iversen blir født 22. desember i Stavanger. Hans foreldre er aktive medlemmer av den kristne lekmannsbevegelsen.

1945
Utsettes for en skyteulykke nyttårsnatten 1945, hvor han mister høyre øye og høyre ansiktsside skamferes. Gjennomgår i de følgende år og langt inn i voksen alder en rekke plastisk-kirugiske operasjoner.

1956
Tar examen artium. Vurderer å studere botanikk. Begynner på reklamelinjen på den tekniske skolen i Stavanger. Går om kveldene på Studieatelieret for å lære frihåndstegning.

1957
Elev ved Kunst- og Håndverkskolen i Bergen, grafisk linje, under den danske grafikeren Povl Christensen.

1958
Elev ved Kunstakademiet i København, grafisk linje. Bor hos grafikeren Povl Christensen, og blir kjent med de ledende danske grafikerne Holger Jensen og Palle Nielsen. Møter Asger Jorn og Carl-Henning Pedersen.

1959
Debuterer på Vestlandsutstillingen med to tegninger.

1960
Opphold på Færøyene, hvor han fullfører serien ”Klagesangene”, og møter den færøyske forfatter og billedkunstner William Heinesen. Utstiller tegninger, etsninger og tresnitt i Stavanger, og mottar som følge av utstillingen Stavanger bys kulturstipend.

1961
Elev ved Kunstakademiet i Amsterdam, grafisk linje. Fordyper seg i Stedelijk Museums samling av amerikansk ekspresjonisme. Utvikler her en særegen teknikk, der trykksverte påføres papir med rull og kost.

1962
Opphold i London. Studerer gamle skriftsider og partiturer, særlig Mozarts, i British Museum. Frekventerer Slade School of Art. Begeistres av Sam Francis’ malerier.

1963
Inngår avtale med Rogalands Avis som avisens teatertegner.

1964
Som følge av London-oppholdet påbegynnes maleri-seriene ”Partiturer” (1964), ”Musikk fra sideværelset” (1964-68). Disse etterfølges av seriene ”Soria Moria” (1965-69),                     ”H. C. Andersens inntog i himmelen” (1966-69),  ”Det syngende tre” (1966-70) og ”Hyde Park” (1968).

1965
Holder sin første store separatutstilling i Oslo med oljemalerier, farvekritt- og fettstifttegninger. Illustrerer Alfred Hauge’s bok ”Det lyse fastland” med  tyve tresnitt.

1966
Holder sin første store separatutstilling i hjembyen Stavanger med oljemalerier, malerier i tempera, pasteller og tegninger i Stavanger Kunstforening.

1967
Separatutstillinger i blant annet Ålesund Kunstforening og Bergen Kunstforening. Blir innkjøpt av Bergen Billedgalleri.

1968
Separaturstillinger i Kunstindustrimuseet i Oslo og Galerie Bleue i Stockholm.

1969
Separatutstillinger i Den frie utstillingsbygning i København, Landsforbundet for norsk brukskunst i Oslo, Stavanger Kunstforening og Trondhjems Kunstforening. Produserer seriene ”Så det høres i himmelen”, ”Variasjoner over et Mozart-tema”, ”Variasjoner over et barokk-tema” og ”Pinse-serien”. Tildeles Stavanger Aftenblad’s kulturpris.

1970
Deltar i utstillingen ”Dette betyr noe i Norge”, som turnerer i Sverige og Danmark. Innkjøpes av Århus by’s kunstsamling i Danmark. Oppholder seg siden høsten 1969 i Paris, der han bor på Cité Internationale des Arts. Tilbringer mye tid i Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, hvor han studerer og mottar sterke impulser fra Sonia og Robert Delaunay’s malerier og papirarbeider. Begeistres av  Manessier’s og Esteve’s malerier. Presenteres av Isac Celnikier for Camille Renault, i hvis galleri han stiller ut jevnlig i de neste ti årene til Camille Renault’s bortgang.

1971
Første separatutstilling i Galerie Camille Renault, hvor han møter Gaston Diehl. Gjennomfører en rekke separatutstillinger i Norge; Galleri F 15 i Moss, Bergen Kunstforening, Ålesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri. Blir innkjøpt av Norsk Kulturråd.

1973
Arbeider mer og mer målrettet på serien ”Pastorale”, som i utgangspunktet er tenkt som en takk og en hyllest til Robert Delaunay. Separatustillinger i Kunstnernes Hus i Oslo og          Den frie utstillingsbygning i København.

1974
Separatutstillinger i Galleri Upstairs i Odense og i Galerie Camille Renault. I Paris møter han Jean Helion. Serien ”Forklarelsens Bjerg” (1974-80) påbegynnes. Gjennomgår dette året og de to påfølgende flere ansiktsoperasjoner.

1975
Separatutstilling i Galleri Shirvan i Gøteborg. Påbegynner ”Ikon-seriene”, som er i konstant utvikling i årene fremover, og blir hans hovedbeskjeftigelse i perioden 1984-89.

1976
Separatutstilling i Galerie Camille Renault.

1977
Separatutstilling i Stavanger Kunstforening. Deltar i Grafikk-biennalen i Wien.

1978
Separatutstilling i Galerie Camille Renault. Første separatutstilling i Galleri Dobloug i Oslo, som fra da av blir hans faste galleri i Oslo. Påbegynner seriene ”Det nye Jerusalem” og ”Velkommen i det gule”. Innkjøpes av Nasjonalgalleriet og Oslo kummunes kunstsamlinger.

1979
Separatutstilling i Stavanger Kunstforening og Galerie Camille Renault. Påbegynner serien  ”Det åpne vindu” (1979-81).

1980
Deltar i vandreutstillingen ”REFLEX 1980”, som blir vist i en rekke større byer i Danmark og Norge. På utstillingen deltar åtte danske, fem norske og syv franske malere. Frankrike er representert ved Anna Eva Bergman, Alfred Manessier, Jean Le Moal, Zoran Music, Edouard Pignon, Mario Prassinos og Gustave Singier. To separatutstillinger i Norge: Galleri Dobloug og Lillehammer by’s kunstsamling. Påbegynner serien ”Og det krumme skal bli rett”.

1981
Separatutstilling i Galerie Camille Renault. Paule Gauthier skriver artikkelen  ”De Kjell Pahr-Iversen: Mandalas icones et patterns dans l’expressionisme abstrait” i CIMAISE. Deltar i utstillingen ”Fem malere” i Charlottenborg, København.

1982
Stor separatutstilling i Galleri Oftedal i Stavanger. Deltar i åpningsutstillingen for det nye Galleri Brandstrup i Moss.

1983
Separatutstilling i Galleri Dobloug, Oslo. Deltar i Session-83 i Kunstnernes Hus i Oslo.

1984
Det utgies en monografi om Kjell Pahr-Iversen skrevet av Arvid Møller.

1985
Separatutstilling i Harm Bouckaert Gallery i New York.

1986
Separaturstilling i Galleri Dobloug og Galleri Langegaarden i Bergen.

1987
Stor separatutstilling i København by’s utstillingslokale for samtidskunst ”Nikolaj”. Separatutstilling i Galleri Sølvberget, Stavanger.

1988
Separatutstilling i American-Scandinavian Foundation Gallery i New York.

1989
Inviteres til å utsmykke Lilleborg kirke I Oslo med glassmalerier (0,95 x 65 meter). I den anledning reiser Kjell Pahr-Iversen til Frankrike, og besøker katedralen i St. Malo og            St. Severin-kirken i Paris, der han studerer henholdsvis Le Moal’s og Bazaine’s glassmalerier. Påbegynner serien ”Portalen”. Separatutstillinger i Galleri Dobloug i Oslo og Galleri Langegaarden i Bergen.

1990
Inviteres til Salon de Mai og Réalités Nouvelles, hvor han videre deltar årlig frem til og med 1995. Treffer André Schwartzbart, med hvem han utvikler en vennskap. Nytt opphold i Cité Internationale des Arts i Paris. Besøker nesten daglig Jardin de Plantes for å tegne. Fordyper seg i botanikk, og besøker flere ganger Monet’s have i Giverny. De første forsøk mot den kommende serien ”Herbarium”. Er hovedutstiller i Trondhjems Kunstforening  i forbindelse med  St. Olavs-dagene.

1991
Inviteres til å delta sammen med hundre kunstnere fra hele verden i produksjonen av ”Masterpiece” i New York, verdens største kollektive maleri, som skulle symbolisere dialogen mellom folk og kulturer ved ingangen til det 21. århundre.
Separatutstillinger i Stavanger Kunstforening og Galleri Langegaarden i Bergen. Deltar i grafikkbiennalen i Ljubljana i Jugoslavia.

1992
Separatutstilling i Galleri Dobloug i Oslo. Deltar i grafikk-biennalen i Fredrikstad, og i den første grafikk-biennalen i Maastricht.

1993
Separatutstilling i Eesti Tervishoiummuuseum, Tallinn.

1994
Separatutstilling i Galleri Langegaarden i Bergen. Produserer seriene ”Orkide”, ”Kaktus” og ”Jublende tre”.

1995
Separatutstilling i Ålesund Kunstforening. Påbegynner serien ”Herbarium”. Ny monografi om Kjell Pahr-Iversen skrevet av Arvid Møller.

1996
Separatutstilling i Espace Carole Brimaud i Paris. Har en rekke separatutstillinger I Norge.

1997
Separatutstilliger i Galleri Dobloug i Oslo og i Galleri Langegaarden i Bergen. En stor retrospektiv utstilling av malerier og tegninger i Rogaland Kunstmuseum i Stavanger presenterer for hjembyens publikum kunstnerens virke siden slutten av 1950-årene. Deler av utstillingen vises i Chapelle des Penitents Bleus i La Ciotat i Syd-Frankrike.
Utfører tyve litografier til Alexander Kielland’s roman ”Garman & Worse”.

1998
To separatutstillinger i Norge. Galleri Brandstrup i Moss og Haugesund Billedgalleri.

1999
Separatutstilling i Stavanger Kulturhus: Femti tegninger over poetens liv i forbindelse med 150-års jubileet for Alexander Kielland’s fødsel.
Stor retrospektiv utstilling i Musée des Beaux-Arts i Dunkerque fra november 1999 til mars 2000, bestående av malerier  fra 1964 til 1999.
Deltar i den norsk-engelske landskapsutstillingen ”West by south west”, som vises i Haugesund billedgalleri og Stavanger Kunstforeningen . I 2001 vises utstillingen i Royal West of England Academy i Bristol.

2000
Separatutstilling i Galleri Dobloug i Oslo bestående av papirarbeider fra 1960- og 1970-årene. Museet for samtidskunst gjør innkjøp på utstillingen.
Separatutstilling i Sandnes Kunstforening.

2001
Separatutstillinger i Galleri Langegaarden i Bergen, Galleri Dobloug i Oslo og Telemark fylkesgalleri på Notodden.
Stiftelsen Kjell Pahr-Iversen etableres ved stiftelsesmøte i januar. Stiftelsen Kjell Pahr-Iversen er en ideell stiftelse som har som formål å fremme interessen for og informasjon om Kjell Pahr-Iversens kunst. 

2002
Separatutstillinger i Galleri Lista fyr og i Risør Kunstforening.
Stor retrospektiv utstilling av malerier i Kornschütte-salen i Luzern’s gamle rådhus  (oktober/november) som norsk kulturell hovedmanifestasjon i forbindelse med EUROPA FORUM-konferansen, der Norge var årets gjesteland.

2003
Retrospektiv vandreutstilling bestående av 65 malerier vist i tre spanske byer:
 Terrassa: Centre Cultural Fundació Caixa (mai-juli).
Tarragona: Tinglado no. 1 del moll de Costa del port (august).
La Coruña: Palacio Municipal de Exposiciones Kiosco Alfonso (september-oktober).
Utstilling av 46 akvareller/pennetegninger med motiver hentet fra romanen "Perlermorstrand" av Alfred Hauge. Serien ble bestilt til åpningen av konferansesenteret og kunstgalleriet på handelstedet Ramsvig på Sjernarøy som en permanent samling.

 2004
Retrospektiv vandreutstilling bestående av 80 malerier og tegninger som ble vist på følgende steder i Frankrike:
Arras: Centre Culturel Noroit (mars/april).
Strasbourg: Palais de l'Europe (Europarådet) (mai-juni).
Separatutstilling i Galleri Dobloug.

2004/05
Deltar i prosjektet "Rien que l'Arctique" sammen med 15 franske og norske kunstnere. Prosjektet organisert av Den franske ambassade i Oslo som bidrag til markeringen av hundreårs-jubileet for Norges frigjøring fra Sverige i 1905. inntrykkene fra en reise til Svalbard i 2004 reflekteres i bildene på en vandreutstilling som vises i Longyearbyen, Tromsø, Oslo og Stavanger.

2005
Separatutstillinger på Hå Gamle Prestegård, Galleri Falkum, Skien og Galleri Langegaarden,  Bergen.

2006
Separatutstillinger i Galleri Aasen, Ålesund; Horten og Borre Kunstforening; Ottohuset, Finnøy; Galleri Elsa, Namsos.

2007
Separatutstilling i Galleri Dobloug.

2008
Separatutstilling i Galleri Perlemorstrand, Sjernarøy og i eget atelier i Stavanger.

2009
Separatutstilling i Stavanger Kunstforening. Illustrasjoner og malerier til kantaten "H.C. Andersens inntog i himmelen".

2010
Separatutstilling i galleriet Gremillion & Co, Fine Art Inc i Houston, Texas, USA.

2011
Separatutstillinger i Galleri Dobloug, Oslo; Galleri Langegaarden, Bergen og Ålesund Kunstforening.

2012
Separatutstillinger i Galleri Amare i Stavanger og Horten og Borre kunstforening.
Retrospektiv vandreutstilling bestående av 80 malerier vist i:
Valencia: Museo de la Ciudad (juli-september)
Cádiz: Museo de Cádiz (september-november)

2013
Den retrospektive utstillingen i Spania også vist i:
Almería: Museo de Almería (april-juni)
Separatutstilling i Galleri Gann i Sandnes.

2015

Filmfestivalkunstner under Filmfestivalen i Haugesund.

2016

Utstilling i Farsund Kunstforening 

 

 

VIKTIGE MUSEALE OG OFFENTLIGE INNKJØP

Nasjonalgalleriet, Oslo
Riksgalleriet, Oslo
Museet for samtidskunst, Oslo
Bergen kunstmuseum
Historisk Museum, Kirkesamlingen, Bergen
Trondheim kunstmuseum
Lillehammer kunstmuseum
Haugesund billedgalleri
Rogaland Kunstmuseum
Konstmuseet, Eskilstuna
Oslo kommune Kunstsamlingene, Stenersenmuseet
Norsk Kulturråd
Århus kommunale Kunstsamling

 

UTSMYKNINGER

1965
Veggmaleriet ”Air av Bach”, olje på lerret (1 x 5 meter) til Stavanger Aftenblad.


1969
Veggmaleriene ”Fantasiens hage” (3 x 7 meter og ”Under løvhenget” (3 x 2,5 meter), akryl på polyester til Fitjar sentralskole.

1976
Veggmaleri (4 x 3 meter), akryl på papir på plate til Rogaland Distriktshøyskole.

1979
Serien ”Variasjon over et tema” (20 malerier), olje på papir til Rogaland Distriktshøyskole.
Vindusmaleriet ”Kontrapunkt” i akrylglass til foajeen i Bjergsted musikksenter i Stavanger. Utsmykningen består av 74 plater à 150 x 55 cm, og dekker en vindusflate på 3 x 30 meter. Knytter seg tematisk til serien ”Forklarelsens Bjerg” fra samme tid.

1985
Veggmaleriet ”Elektrisitetens vei mellom hjertene” (1,5 x 7 meter), akryl på lerret på plate til Stavanger E-verk.
Veggmaleriet ”Godmorgen Karmøy” (1 x 5 meter), akryl på plate til Karmøy rådhus.

1989
Vindusmaleriet ”Forbarmelsen” i akrylglass til Lilleborg kirke i Oslo. Utsmykningen består av 45 plater som dekker en vindusflate på 0,95 x 45 meter.

1999
Akrylglass (2,70 x 8,20 meter) til Aker Maritime, Stavanger.

2000
Clarion Hotel Stavanger. Sprøytelakkert aluminiumsvegg rundt branntrapp ( høyde 43 meter, rundmål 13 meter). Utsmykning med malerier, grafikk og keramikkfliser av samtlige oppholdsrom, korridorer og gjesteværelser.

2005
Glassmalerier i plexiglass (9x,095 og 0,85x17 meter) til Gassco's kontorbygg på Karmøy.
Altertavlen "Ikon for den ufortjente nåde" (300 x 150 cm, olje på plate) til Vanse kirke på Lista.

2011
Altertavlen "Omarmingen" (200 x 165 cm, olje på plate) til Lagård Gravkapell, Stavanger.

2014

Clarion Hotel Energy Stavanger. Utsmykninger med flere malerier. 

 

BOKILLUSTRASJONER

Alfred Hauge: Det lyse fastland. Illustrert med tresnitt av Kjell Pahr-Iversen. Oslo 1965.

Tor Obrestad: Krokodillen Alexander og navigator eremitus, Reinert i Sjøhusgaten. Illustrert med pennetegninger av Kjell Pahr-Iversen. Oslo 2001.

Gordon Hølmebakk (red.): Karavane. Mesternoveller i utvalg. Pennetegning til novellen ”Grigia” av Robert Musil. Oslo 2001.

Alfred Hauge: Perlemorstrand. Akvareller av Kjell Pahr-Iversen. Utgitt av Ramsvig Handelsstad AS i forbindelse med 100 årsmarkeringen av Alfred Hauges fødsel. 2015. 

 

MONOGRAFIER

Arvid Møller: Kjell Pahr-Iversen, J. M. Stenersens forlag, Oslo 1984.

Arvid Møller: Kjell Pahr-Iversen, Labyrinth Press, Oslo 1995.

Alain (Georges) Leduc: Pahr-Iversen, Fragments Editions, Paris 2004.
Tekster på fransk og engelsk.

Atle Jerstad: Heia Skapelsen. Kikkhull til Kjell Pahr-Iversens livsglade kunst. Jæren Forlag. 2014. 

 

UTSTILLINGSKATALOGER

Donald Kuspit: Kjell Pahr-Iversen.
Katalog til utstilling i Harm Bouckaert Gallery, New York 1985.

Donald Kuspit: The Expressionist Icon.
Katalog til utstilling i Nikolaj, København 1987.

Michel- Georges Bernard: Kjell Pahr-Iversen, l’expressionnisme en plein soleil.
Katalog til utstilling i Espace Carole Brimaud, Paris 1996.

Lau Albrektsen: Kjell Pahr-Iversen.
Katalog til retrospektiv utstilling i Rogaland Kunstmuseum, Stavanger 1997.

Trond Borgen: Den menneskelig komedie.
Katalog til utstillingen  ”Kiellandsuiten” i Stavanger kulturhus, Stavanger 1999.

Lau Albrektsen: Kjell Pahr-Iversen. Peintures 1964-1999.
Katalog til retrospektiv utstilling i Musée des Beaux-Arts i Dunkerque, 1999.

Lau Albrektsen: Kjell Pahr-Iversen. Gemälde 1964-2002.
Katalog til retrospektiv utstilling i rådhuset i Luzern, Stavanger 2002.

Lourdes Cirlot: Kjell Pahr-Iversen. Pinturas 1964-2003.
Katalog til retrospektiv vandreutstilling i Spania i 2003, Stavanger 2003.

Lau Albrektsen: Vertebra-serien.
Katalog til separatutstilling på Hå Gamle Prestegård, Stavanger 2005.

Lau Albrektsen: Livsutfoldelse som billeduttrykk.
Katalog til separatutstilling i Horten og Borre Kunstforening, Stavanger 2006.

Lau Albrektsen: Herbarium og Columna Vertebralis.
Katalog til separatutstilling i Galleri Dobloug, Stavanger 2007.

Lau Albrektsen: Kjell Pahr-Iversen - Recent Paintings.
Katalog til separatutstilling i Gremillion & Co. Fine Art. Inc. Houston, Texas i 2010, Stavanger 2010.

Lourdes Cirlot/Lau Albrektsen: Kjell Pahr-Iversen - Pinturas 1964-2012
Katalog til retrospektiv vandreutstilling i Spania i 2012/13. Stavanger 2012.

 

ARTIKLER

Alfred Hauge: Kjell Pahr-Iversen. ( Fotspor gjennom årstider, Oslo 1969)

Steinar Wiik: Kjell Pahr-Iversen, gleden som frigjort energi.(KUNST nr. 1, Oslo 1978)

Paule Gauthier: De Kjell Pahr-Iversen: Mandalas, icones et patterns dans l’expressionisme abstrait. (Cimaise nr. 155, Paris 1981-82)

Per Remfeldt: Kjell Pahr-Iversen, portrett av en maler. (KUNST nr. 4, Oslo 1985)

Jon Dobloug: Kjell Pahr-Iversen. (Gallerier og andre rier, Oslo 1990)

Eva Valebrok: Kjell Pahr-Iversen. (Ni kunstnere, Oslo 1989)

Alfred Hauge: Kjell Pahr-Iversen (Nistekorg for et nytt århundre, Oslo 1995)

Michel-Georges Bernard. Kjell Pahr-Iversen, l’herbier solaire. (Cimaise nr. 242, Paris 1996)

Helge Torvund. Cellejubel, soldjup. Om Kjell Pahr-Iversen. (Vi ser på kunst nr. 3- 1997)

Venke Aure/Kirsti Ekgren: Kjell Pahr-Iversen. (Kunst og håndverh, 4 klasse, Oslo 1999).

Jean-Pierre Delarge: Dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains, Paris 2001.

Alain (Georges) Leduc: Les mots de la peinture (maleri-leksikon), (side 285, 289, 310, 418, 594), Paris 2002.

Kjell Pahr-Iversen: Det skapende sinn. (Psyk opp nr. 2-2005) Artikkel om Vincent van Gogh.

Trond Borgen: Tankens form. Kunstkritikk 1979-2008. Essay og kommentar: Dag Solhjell, Stavanger 2008.

Janeke Meyer Utne: Kjell Pahr-Iversen (Jon Doblougs samling, Oslo 2009)

FILMER

NRK realiserer en film om Kjell Pahr-Iversen av Leiv Vårdal, 1987.

”Organiske rytmer”, film om Kjell Pahr-Iversen laget av NRK-fjernsynet, 1992.

"Kjell Pahr-Iversen i arbeid i sitt atelier", film produsert av Film & Foto Design, Stavanger 2003. Ledsagende musikk komponert og fremført av Petter Samuelsen.

Copyrights Kjell Pahr -iversen'8    post@pahr-iversen.no